Wie zijn wij. 


            Wij Ronald en Sjouk van Haneghem hebben zo’n 30 jaar belgische herdershonden.

En fokken zo'n 25 jaar onder de kennelnaam v.d. Schagerwaard.

 Onze eerste belg was de Groenendaeler teef Gitta v.d. Parels van Westfriesland. Voor de fokkerij vonden wij Gitta niet echt geschikt, wel was het een zeer gezonde hond, ze is veertien jaar geworden. Onze interesse voor de Belg was geboren, mede door de grote veelzijdigheid van dit ras. Meer informatie over het ras kunt u vinden op de site van de N.V.B.H.en zijn wij altijd bereid e.e.a. nader toe te lichten. Daarna kwam Endor v.h. Belgisch Schoon een zoon van  Falk van Nauenhof, een forse reu met een prima karakter. Vervolgens O’Raisa v.h. Belgisch Schoon en Nederlands & Luxemburgs kampioen en beste teef van de Franse Speciale in 1990, Romy v.h. Belgisch Schoon. Beiden uit de kombinatie Engel du Domaine Ponti x Ch. Honey Black v.h. Belgisch Schoon. Helaas hebben we met Romy nooit kunnen fokken vanwege een HD probleem. Uiteraard is ze bij ons gebleven en is ze ondanks haar handicap 13 jaar geworden.  Omdat we toch verder wilden met de Groenendaeler fokkerij hebben we nieuwe aankopen gedaan.Uit Hongarije hebben we Vanessa du Chemin des Sorcières, gehaald een dochter van de prachtige reu Rival de la Fureur du Crépuscule. Een geweldige teef met een open speels karakter, waarmee we hopen in de toekomst verder te kunnen.

Onze eerste Tervueren was Brenda v.d. Lamar een geweldig hondje met een vrij en open karakter, die de basis heeft gelegd voor onze Tervueren fokkerij. Uit de kombinatie Brenda v.d. Lamar x Millo v.d. Hoge Laer hebben wij Groovy v.d. Schagerwaard gehouden welke vlot zijn Nederlands kampioenschap heeft behaald. Van Brenda v.d. Lamar en Kwando v.d. Hoge Laer hebben wij Eefrie v.d. Schagerwaard gehouden. Eefrie heeft goede nakomelingen gegeven in kombinatie met de  Franse reu Daydreem de Condivicnum, waaronder Orphee v.d. Schagerwaard( ondertussen Elite A) die in Frankrijk de titel “Top dog”behaalde.

Verder hebben wij een teefje aangehouden uit de kombinatie Falco v.d. Lamar x Eefrie v.d. Schagerwaard, haar naam is Vienna,  een dochter van haar is Beauty  Bundessieger 2006 , dus drie generaties eigen fok. Onze doelstelling is nog steeds: Proberen een gezonde hond te fokken, met de oorspronkelijke karakter  en rastypische eigenschappen , die bij de Belgische herder horen, en die zonodig te verbeteren.

Inmiddels wonen wij nu zo’n 10  jaar in Duitsland met véél ruimte voor onze honden op een mooie stek. Wilt U voorbijkomen om te zien hoe wij leven met onze honden, bent U van harte welkom. Wij delen graag onze kennis en ervaring met U.

Ronald en Sjouk van Haneghem.

September 2010


                Wir uber Uns.


Wir, Ronald und Sjouk van Haneghem, haben seit 30 Jahren Belgische Schäferhunde.

 Seit 25 Jahren züchten wir mit Zwingernamen “Van de Schagerwaard”.

Unser erster “Belgier” war die Groenendael-Hündin Gitta v.d. Parels van Westfriesland. Zum Züchten war sie nicht geeignet; sie war aber eine sehr gesunde Hündin und ist 14 Jahre alt geworden. Unser Interesse an Belgischen Schäferhunden war erweckt, auch durch die Vielseitigkeit dieser Rasse.  Mehr Information über die Rasse findet man auf www.bsdev.com ; wir sind natürlich auch immer bereit nähere Auskunft zu erteilen.

Danach kam Endor v.h. Belgisch Schoon, ein Sohn von Falk van Nauenhof, ein großer Rüde mit einem hervorragenden Charakter. Dann kamen O’Raisa v.h. Belgisch Schoon und Romy v.h. Belgisch Schoon (beide aus der Kombination Engel du Domaine Ponti x Ch. Honey Black v.h. Belgisch Schoon). Romy wurde Niederländischer und Luxemburger Champion und beste Hündin bei der Französischen Speziale 1990. Leider hatte Romy ein HD-Problem; wir haben sie darum nicht für die Zucht eingesetzt. Natürlich ist sie bei uns geblieben und ist sie trotz ihrer Behinderung 13 Jahre alt geworden.

Weil wir doch weiter wollten mit der Groenendael- Zucht, haben wir neue Hunde gekauft. In  Frankreich haben wir Thalys du Crépuscule des Loups erworben. Aus Ungarn haben wir Vanessa Chemin des Sorcieres bekommen, eine Tochter des wunderbaren Rüden Rival de la Fureur du Crépuscule. Sie ist eine prachtvolle Hündin mit einem offenen, munteren und verspielten Wesen. Wir hoffen sie in der Zukunft für die Zucht einzusetzen. Wir erwarten viel von ihr! Schauen Sie mal nach ihren Resultaten!

Unser erster Tervueren war Brenda v.d. Lamar, eine wunderbare Hündin mit einem munteren und offenen Wesen. Mit ihr hat unsere Tervuerenzucht angefangen. Aus der Kombination Brenda v.d. Lamar x Millo v.d. Hoge Laer haben wir Groovy v.d. Schagerwaard behalten, der schon früh Niederländischer Sieger wurde. Aus der Kombination Brenda v.d. Lamar en Kwando v.d. Hoge Laer haben wir Eefrie v d Schagerwaard behalten. Einige Nachkommen von Eefrie und dem französischen Rüden Daydreem de Condivicnum waren sehr erfolgreich, u.a. Elite A Orphee van de Schagerwaard, die in Frankreich den Titel “Top dog” erwarb.

Aus der Kombination Falco v.d. Lamar x Eefrie v.d. Schagerwaard haben wir wieder eine Hündin behalten. Ihr Name ist Vienna v d Schagerwaard Ihre Tochter Beauty wurde 2006 Bundessieger. Bei den Tervueren haben wir also drei Generationen eigene Zucht.

Unser Ziel ist nach wie vor: versuchen einen gesunden Hund zu züchten, der über ein ursprüngliches, einwandfreies Wesen ùnd über die rassenspezifischen Eigenschaften verfügt, die zu den “Belgiern” gehören.

Inzwischen wohnen wir seit etwa 10 Jahren an einem schönen Ort in Deutschland mit viel Raum für unsere Hunde. Kommen Sie doch mal vorbei und schauen Sie sich an wie wir mit unseren Hunden leben. Sie sind herzlichst eingeladen! Es ist uns eine Freude, unsere Kenntnisse und Erfahrungen mit Ihnen zu teilen.

Ronald und Sjouk van Haneghem.

September 2010


                 About us  

We are Ronald and Sjouk van Haneghem and have had Belgian Shepherds for the last 30 years.

  Under the prefix “v.d.Schagerwaard” we have bred Belgian Shepherds for approximately 25 years.  Our first Belgian Shepherd was a female by the name of Gitta v.d. Parels van Westfriesland.  We did not consider Gitta suitable for breeding; however she was a very healthy dog and lived to the age of 14 years.  Through Gitta our interest for Belgian Shepherds had been born, particularly because of the diverse nature of the breed.  More general breed information may be found on the N.V.B.H website but we are always happy to answer any questions you may have.  After Gitta we had Endor v.h. Belgisch Schoon who was a son of Falk van Nauenhof, a large male with a great temperament.  Then came O’Raisa and Dutch and Luxemburg Champion Romy v.h. Belgisch Schoon.  Romy placed Best Groenendael Female of the 1990 French Specialty, Both resulted from the combination Engel du Domaine Ponti x Ch. Honey Black v.h. Belgisch Schoon.  Unfortunately we were not able to breed Romy due to H.D. Of course she did stay with us and despite her hip problems, Romy lived to 13 years. Because we did want to continue breeding Groenendaels we decided to make some new purchases.  From France came Thalys du Crepuscule des Loups who recently produced her first litter with Ch. Bentho de Bruine Buck.  From that combination, Donna has stayed with us.  From Hungary we purchased Vanessa du Chemin de Sorcieres, a daughter of the beautiful Groenendael male Rival de la Fureur du Crespuscule.  Vanessa is a wonderful female with an open, playful temperament.  We hope to breed on with Vanessa in the future.

Our first Tervueren was Brenda v.d. Lamar.  An outstanding dog with a free and open temperament who became  the Foundation of our Tervueren breeding.  From the combination Brenda v.d. Lamar x Millo v.d. Hoge Laer we kept Groovy v.d. Schagerwaard who quickly earned his Dutch Championship.  We kept Eefrie v.d. Schagerwaard from the combination Brenda v.d. Lamar x Kwando v.d. Hoge Laer.  Eefrie has given us outstanding progeny from a breeding with the French Tervueren male Daydreem de Condivicnum from which Orphee v.d. Schagerwaard (who now is Elite A) was awarded the title “Top Dog” in France.

We also kept a female from the combination Falco v.d. Lamar X Eefrie v.d. Schagerwaard; Vienna who produced a daughter who was “Beauty Bundessieger 2006”.  Vienna is the third generation of our own breeding.

Our continued aim is to breed a healthy dog, possessing the true temperament, type and breed characteristics that belong to the Belgian Shepherd and where required, to improve.

We re-located to Germany 10 years ago where we now live in a beautiful location with lots of space around us.  You are most welcome to come and meet us and our dogs.  We will be more than happy to share our knowledge and experience with you.

Ronald and Sjouk van Haneghem

September 2014